ALKOHOLMISBRUG - HJÆLP OG RÅDGIVNING

Hvornår er man alkoholmisbruger?

Hvis man har et alkoholmisbrug eller afhængighed, vil man ofte bruge alkohol som en slags medicinering og til at skabe en form for kontrol over sig selv. Det kan f.eks. være:

1. At man har det svært ved at være sig selv til sociale begivenheder og sammenkomster, man er måske lidt genert og bruger derfor alkohol til at få kontrol over sin generthed

2. At man føler sig stresset eller rastløs og bruger alkohol til at få ro på systemet og få slappet eller til at sove på

3. At man oplever følelser som ensomhed, kedsomhed og det føles ubehageligt og man derfor bruger alkohol til at komme væk fra disse

Dette er blot nogle få eksempler på misbrug af alkohol, som hurtigt kan lede til alkoholisme og afhængighed.

Hvis man på en nem måde skal forklare hvornår der er tale om et alkoholmisbrug, så kan man sige at personer med et almindeligt forbrug af alkohol vil drikke for at slippe hæmninger og kontrollen for en kort stund og derved føle sig lidt mere løssluppen og i godt humør. Hvor imod personer med alkoholmisbrug vil ofte bruge alkoholen til at bevare kontrollen.
Det handler derfor ikke så meget om hvor meget, eller hvor ofte man drikker, men meget mere om hvorfor man drikker.

Hvornår er man så alkoholmisbruger?

Her er nogle tegn og symptomer på alkoholmisbrug:

• Det er man, hvis man bruger alkohol til at regulerer eller flygte fra ubehagelige følelser
• Hvis man oplever negative konsekvenser som følge af alkohol
• Når man skjuler helt eller delvis sit indtag af alkohol og somme tider drikker alene
• Hvis man bruger alkohol mod følelser som, søvnløshed, stress, uro, angst, ensomhed eller andre
• Når man oplever at ændre personlighed og adfærd ved indtagelse af alkohol
• Hvis man har svært at stoppe med at drikke og oplever trang til alkohol
• Når ens alkoholforbrug går ud over andre, dine nærmeste oplever at blive svigtet og aftaler bliver ikke overholdt
• Hvis det er svært at sige stop når man først har drukket den første genstand
• Når man oplever at alkohol fylder i ens tanker og planlægning
• Hvis man bliver irriteret eller har modstand på begivenheder uden alkohol

Dette nogle gode eksempler på alkoholmisbrug og hvis du eller en du har nær oplever en eller flere af disse tegn og symptomer på misbrug af alkohol, bør du undersøge om der er tale om et behandlingskrævende problem.

Video om alkoholmisbrug

Hvorfor bliver man alkoholmisbruger?

Et alkoholmisbrug kommer ikke fra den en dag til anden. Det er noget der ofte tager mange år at opbygge og for langt de fleste med alkoholmisbrug og afhængighed, går der mellem 10 til 15 år fra overforbruget starter, til de søger behandling.

Et alkoholmisbrug kommer ikke fra den en dag til anden. Det er noget der ofte tager mange år at opbygge og for langt de fleste med alkoholmisbrug og afhængighed, går der mellem 10 til 15 år fra overforbruget starter, til de søger behandling.

Misbruget udvikler sig ofte langsomt og bliver for mange ganske ubevidst større og større.

Når først misbruget eller afhængigheden har fat er det umuligt at komme ud af det selv.

Alkohol er i Danmark ofte forbundet med det sociale liv og er mere udbredt i nogle sammenhænge end andre. Der findes således arbejdsfællesskaber, sportsfællesskaber og sociale miljøer, hvor risikoen for at udvikle alkoholmisbrug er højere end andre.

Alkoholindtag er for mange danskere blevet indbegrebet af afslapning og hygge og når det kommer til de unge danskere, så starter deres alkoholdebut, ofte alt for tidligt.

Børn som kommer fra familier med misbrug eller anden dysfunktion vil være i langt større risiko for at udvikle et alkoholmisbrug.

For langt de fleste med alkoholmisbrug, er det startet med en tidlig debut af alkohol, hash eller andet og stille og roligt er alkoholen blevet brugt mere og mere.

Mange af de klienter som er i behandling hos A Misbrugsbehandling fortæller at de i en ung alder begyndte at bruge alkoholen til andet end kun fest og sjov. Alkoholen blev mere og mere brugt som et redskab til at stemningsregulerer sig selv i forskellige situationer.

Mange af klienterne fortæller også at de i en tidlig alder oplevede kontroltab og at de ofte var en af dem, der kunne drikke lidt mere end de andre.

Faktisk mere end 800.000 danskere har et alkoholoverforbrug på mere end det anbefalede.

Ca. 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug eller alkoholmisbrug og ca. 150.000 dansker er afhængige af alkohol.

Her er nogle gode anbefalinger fra sundhedsstyrelsen:

• Drik ikke alkohol for sundhedens skyld
• Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 10 genstande om ugen for både mænd og kvinder
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
• Er du gravid? Undgå alkohol
• Prøver du at blive gravid? – Undgå alkohol for en sikkerheds skyld

Alkoholmisbrug blandt unge

Danske 15-16-årige er stadig blandt de unge i Europa, der drikker mest og oftest.

Antallet af unge 15-16-årige danskere, der har drukket inden for den sidste måned er 74 %.

Tallet for Europa ligger til sammenligning på 47 %, hvilket må siges at være væsentlig lavere.

De unges forbrug stiger, når de forlader folkeskolen.

Der er en stor risiko forbundet med alkohol hos de unge blandt andet fordi at hjernen og centralnervesystemet først bliver færdigudviklet når man er helt voksen og man har derfor lettere ved at skabe afhængighed som ung.

Ved at drikke alkohol som ung kan man også have sværere ved at styre en brandert, blive hurtigere fuld og forgiftet, komme ud for ulykker og udføre handlinger som sætter sig selv og andre mennesker i fare.

Særligt for børn og unge, anbefaler sundhedsstyrelsen:

Børn og unge under 18 år anbefales ikke at drikke alkohol

Voksne på 18 år eller over anbefales at drikke mindst muligt og stoppe ved maks. 4 genstande ved samme lejlighed.

Hvordan får man hjælp til et alkoholmisbrug?

Et alkoholmisbrug kommer ikke fra den en dag til anden. Det er noget der ofte tager mange år at opbygge og for langt de fleste med alkoholmisbrug og afhængighed, går der mellem 10 til 15 år fra overforbruget starter, til de søger behandling.

Et alkoholmisbrug kommer ikke fra den en dag til anden. Det er noget der ofte tager mange år at opbygge og for langt de fleste med alkoholmisbrug og afhængighed, går der mellem 10 til 15 år fra overforbruget starter, til de søger behandling.

Misbruget udvikler sig ofte langsomt og bliver for mange ganske ubevidst større og større.

Når først misbruget eller afhængigheden har fat er det umuligt at komme ud af det selv.

Alkohol er i Danmark ofte forbundet med det sociale liv og er mere udbredt i nogle sammenhænge end andre. Der findes således arbejdsfællesskaber, sportsfællesskaber og sociale miljøer, hvor risikoen for at udvikle alkoholmisbrug er højere end andre.

Alkoholindtag er for mange danskere blevet indbegrebet af afslapning og hygge og når det kommer til de unge danskere, så starter deres alkoholdebut, ofte alt for tidligt.

Børn som kommer fra familier med misbrug eller anden dysfunktion vil være i langt større risiko for at udvikle et alkoholmisbrug.

For langt de fleste med alkoholmisbrug, er det startet med en tidlig debut af alkohol, hash eller andet og stille og roligt er alkoholen blevet brugt mere og mere.

Mange af de klienter som er i behandling hos A Misbrugsbehandling fortæller at de i en ung alder begyndte at bruge alkoholen til andet end kun fest og sjov. Alkoholen blev mere og mere brugt som et redskab til at stemningsregulerer sig selv i forskellige situationer.

Mange af klienterne fortæller også at de i en tidlig alder oplevede kontroltab og at de ofte var en af dem, der kunne drikke lidt mere end de andre.

Faktisk mere end 800.000 danskere har et alkoholoverforbrug på mere end det anbefalede.

Ca. 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug eller alkoholmisbrug og ca. 150.000 dansker er afhængige af alkohol.

Her er nogle gode anbefalinger fra sundhedsstyrelsen:

• Drik ikke alkohol for sundhedens skyld
• Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 10 genstande om ugen for både mænd og kvinder
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
• Er du gravid? Undgå alkohol
• Prøver du at blive gravid? – Undgå alkohol for en sikkerheds skyld

Hvis man har et misbrug af alkohol, medicin eller andre stoffer er det vigtigt at få hjælp. I langt de fleste tilfælde vil en intensiv ambulant alkoholbehandling være det bedste.

Her kan du læse om de mest almindelige former for alkoholbehandling i Danmark:

1. Ambulant behandling af alkoholmisbrug
2. Intensiv ambulant behandling af alkoholmisbrug
3. Døgnbehandling af alkoholmisbrug
4. AA – Anonyme Alkoholikere

Ambulant alkoholbehandling:

En almindelig ambulant behandling er den man typisk får gennem det offentlige system via sin sygesikring. Alle i Danmark har krav på en sådan behandling hvis man har et misbrug af alkohol eller stoffer.

Man vil typisk her skulle møde ind til en samtale på 1 time ca. en gang i ugen, med en misbrugskonsulent eller alkoholbehandler, hvor man sammen taler om misbruget og hvordan man kan komme ud af det. Mange steder her er det muligt at få suppleret samtalerne med antabus, da det kan være rigtig svært for mange at undgå tilbagefald med så få samtaler.

OBS: det varierer fra kommune til kommune hvilke tilbud der er.

Det er desværre meget begrænset hvor stor effekt denne behandling har, da den består af meget få samtaler.

Intensiv ambulant alkoholbehandling:

Den intensive ambulante behandling er som udgangspunkt den behandling som har den bedste behandlingsprognose på de fleste personer med misbrug.

I denne behandling af alkohol møder man ind flere gange om ugen, i flere timer og får en intens behandling, som ofte giver et væsentligt bedre udgangspunkt til at blive ædru end den almindelige ambulante behandling.

Denne behandling er også anbefalet af sundhedsstyrelsen:

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere ambulante regi.
Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” Sundhedsstyrelsen

Der findes også her mange forskellige former for alkoholbehandling med et intensivt behandlings program og hvis man vælger de private behandlingssteder, kan man ofte få alkoholbehandling udenfor normal arbejdstid og uden nogen former for registrering i det offentlige system.

Døgnbehandling af alkoholmisbrug:

Så er der døgnbehandling af alkoholmisbrug, som er til de personer med daglig misbrug og ofte i store mængder. Det er et tilbud til dem som ikke er ressourcestærke nok til at fungere i en ambulant behandling, hvor man selv skal kunne møde ind hver dag. det er ca. 10% af de misbrugere som findes i Danmark, der har brug for dette.

AA – Anonyme Alkoholikere – De 12 trin

Til sidst findes der AA, som er et fællesskab af frivillige som holder møder og deler om alkoholisme, ædruelighed og som hjælper og støtter hinanden til et liv uden alkohol. Det er en betingelse at man har et ønske at være ædru, for at kunne komme i AA.

Der findes mange tusinde danskere der holder sig ædru ved hjælp af AA og mange bruger det også som et supplement til et ædru liv efter endt behandling af alkoholmisbrug.

Der findes mange AA møder i Danmark og i stort set alle lidt større byer og det er helt gratis at deltage.